STYKK- OG PARTIGODS

Ramberg er en landsdekkende stykk og partigods aktør. Du finner oss med egne terminaler på Langhus, i Trondheim, Stavanger, Bergen og Drammen. Fra våre terminaler kjører vi faste ruter, med direkte-levering til varemottakere. De øvrige deler av landet dekkes i nært samarbeid med ledende lokale partnere.

STYKK- OG PARTIGODS

Ramberg er en landsdekkende stykk og partigods aktør. Du finner oss med egne terminaler på Langhus, i Trondheim, Stavanger, Bergen og Sande. Fra våre terminaler kjører vi faste ruter, med direkte-levering til varemottakere. De øvrige deler av landet dekkes i nært samarbeid med ledende lokale partnere.

HVILKE FORDELER FÅR DU SOM KUNDE HOS RAMBERG?

En fleksibel samarbeidspartner

Ramberg har høyt fokus på å bygge kompetanse hos alle ansatte. Med en flat organisasjonsstruktur kan beslutninger  og tilpassinger gjøres raskt.

Kundeportal på www.ramberg.no

Ved et kundeforhold hos Ramberg får du tilgang til din egen kundeportal. Portalen gir deg en rekke gode hjelpemidler i hverdagen som fraktkalkulator, transporttider, rapporter, avansert sporing, arkiverte fakturaer og bestillinger av oppdrag.

Skreddersøm

Ramberg har høy kompetanse innen transport. Vi har som mål å tilby våre kunder den beste løsningen tilpasset deres behov. Dette resulterer i en mer effektiv og besparende varestrøm.

Norsk-privateid aktør

Ramberg opererer kun i Norge og er markedsnøytral. Vi samarbeider med  stadig flere speditører og kunder fra utlandet som ikke har ett eget distribusjonsnett i Norge.  Dette gjør oss til Norges eksperten!

Høy Servicegrad

Ramberg ønsker å differensiere seg i bransjen gjennom å levere en best mulig  service. Alle paller som blir losset på terminal blir tatt bilde av, automatisk målt og henvendelser blir besvart av personer du kjenner. Alle tjenester vi leverer skal være med på å gjøre din hverdag litt enklere.

 

Lav integrerings-terskel mot kundesystemer (IKT/ EDI)

Ramberg støtter de fleste transportsystemer og kan enkelt sette opp integrasjon mot nye. Dette gjør at du som kunde sparer kostnader ved avtaleinngåelse med oss. Vi har også svært gode løsninger for track & trace, avviksrapportering, dagslister, advisering sms/ telefon, e-faktura og en rekke rapporter.

ER DU VÅR NESTE KUNDE?

Ramberg er spesialist på stykk- og partigods. Vi har bygget gode løsninger for små og mellomstore bedrifter. På denne måten kan vi tilpasse oss ditt transportbehov. Som kunde av Ramberg har vi full kontroll over din logistikk og all informasjon ligger tilgjengelig for deg på våre web-tjenester.

Ramberg er spesialist på stykk- og partigods. Vi har bygget gode løsninger for små og mellomstore bedrifter. På denne måten kan vi tilpasse oss ditt transportbehov. Som kunde av Ramberg har vi full kontroll over din logistikk og all informasjon ligger tilgjengelig for deg på våre web-tjenester.

Produkteiere kan via webgrensesnitt eller mobil:

  • Spore sendingen live
  • Enkelt kalkuler framføringstid og pris på din neste sending
  • Få tilgang til full fakturaoversikt på web
  • Avbestille fast henting
  • Bestille hentinger over hele Norge
  • Se siste trafikkmeldinger
  • Søke i register for lover og regler tilknyttet ditt gods
  • Få oversikt over alle reklamasjonssaker og nåværende status

VI TILBYR EN TRANSPORTØR FOR DITT BEHOV

Stykkgods

Gjelder en kolli sendinger over 30 kg og fler kolli sendinger opp til 2000 kg. Vi leverer i hele Norge. All fremføring er forutsigbar og høyfrekvent. Sendinger kan spores på kolli nivå. Ramberg håndterer de fleste godstyper inkludert ADR-, varme- og lengdegods.

Rambergpakka

Pakker som skal leveres til bedrift (B2B). Gjelder kun en kolli sendinger med fraktberegningsvekt mellom 1- 35 kg. Vi leverer hovedsakelig mellom 08:00-16:00. Sendinger som omfatter ADR, varmegods og har en lengde over 160 cm kan ikke sendes som bedriftspakke. Emballasje og innpakning må tåle maskinell behandling.

Partigods

Sendinger som har en høy vekt og stort volum lønner seg å behandle som partilast. Sendingen blir direkte hentet og levert mottaker uten omlasting på terminal. Sendinger har full synlighet på track & trace på kollinivå. Ramberg håndterer de fleste godstyper inkludert ADR, varmegods og lengdegods.

Cross-dock

Flere og flere transportører i utlandet benytter Ramberg på sortering og spredning av sendinger i Norge. Varene blir dirkete losset, fordelt/ re-merket og overført direkte på utgående distribusjonsbiler. Varene blir da ikke lagerført og opptar ikke lagerplass.

TERMINALER SENTRALT PÅ ØSTLANDET

Kort avstand for grenseoverskridende transporter , hovedterminal sentralt plassert for rask distribusjon i Oslo. Rask framføringstid til hele Norge. En bedrift for container trekking, lager & distribusjon

Personlig kundeservice med markedets raskeste svartid