Om Ramberg

Rambergs mål og strategi

I Ramberg har vi satt oss tydelige mål: Vi skal være det mest attraktive av de privateide og landsdekkende stykk- og partigodsnettverk i Norge.

Bilde fra møterommet hvor to mennesker snakker sammen

Åpenhetsloven i B.H. Ramberg AS

Ramberg presenterer sin årsrapport i samsvar med kravene i Åpenhetsloven. Åpenhetsloven er igjen forankret i styret og bedriftens øvrige ledelse.

Nøytral landsdekkende aktør for speditører

Foto av hvit Ramberg lastebil utenfor terminal i Sande

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål