RAMBERG ER NORGESEKSPERTEN PÅ TRANSPORT OG LOGISTIKK

Transport & logistikk løsninger til næringslivet - 3PL, varehotell, cross-dock, Drammen, Skedsmo, Langhus

Vi er en total-leverandør av transport & logistikk løsninger til næringslivet.

RAMBERG ER NORGESEKSPERTEN PÅ TRANSPORT OG LOGISTIKK

Vi er en total-leverandør av transport & logistikk løsninger til næringslivet.

Transport & logistikk løsninger til næringslivet - 3PL, varehotell, cross-dock, Drammen, Skedsmo, Langhus

ramberg-bergen

Ramberg etablerer egen avdeling i Bergen 1. mars 2018

Ramberg overtar terminalfasiliteter på ca. 1200 kvadratmeter i Kjerreidvika 4 i Fyllingsdalen. Godsgrunnlaget vil fra første dag bestå i eget gods, samt distribusjon for DSV Road AS i Bergensregionen.

Trykk HER for artikkel i www.mtlogistikk.no

Etableringen er et strategisk valg for å få enda bedre kontroll på distribusjonen i en svært viktig region, med store godsmengder og krav til høy kvalitet og punktlighet.

12

Stillingsutlysning: Avdelingssjef Partigods og Linehaul

Som del av en økt satsning søker vi nå en leder til en nyopprettet avdeling i Ramberg.

Ditt mål blir å samordne partilast på tvers av avdelingene Skedsmo, Drammen og Langhus, samt bygge en optimal partigodsstruktur i Norge. Vi ser etter deg som finner løsninger og har gode evner til å planlegge. Arbeidssted: Skedsmo

For mer informasjon kontakt bror.ramberg@ramberg.no  Tlf. 98 02 54 01

Trykk HER for for Rambergs jobbsider

varelasting Ramberg

Plan for varmegodsavganger 2018

Vinteren står for døren og med det følger minusgrader og krav til frostfri fremføring for en del av godset.

Trykk HER for komplett varmegodsplan

Vedlagt følger estimert fremføringsplan for varmegods. Varmegodssesongen varer fra 1.november til og med 31. mars. Det er krav til tydelig merking av godset, sammen med angivelse på definert sted i EDI overføring for å sikre frostfri fremføring.

Ramberg Drammen

Har du behov for hjelp til lager og håndtering?

Vi kan bli din nye lagersjef!

Vi har nå utvidet vår kapasitet for lagerhotell og kan informere om at vi har ledig kapsitet for 3500 paller.  Vi mottar så vel ferdig palleterte varer som løsgods. Lokalene er i særlig grad tilpasset paller og plukking fra pall, men også spesialtilpasset til småplukk som tekstiler, sko, sportsutstyr etc. Lageret er lokalisert på Gulskogen i Drammen

Ansatte Ramberg

Ønsker du å jobbe i Ramberg?

Ramberg er ett fremtidsrettet selskap som har fokus på godt arbeidsmiljø, fornøyde kunder og høy faglig kompetanse.

Vi trenger derfor medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse. Vi ser etter personer som er: energiske, ambisiøse, beslutningsdyktige, helhetstenkende, reaktive, selvgående og fleksible. Ser du på læring og utvikling som en kontinuerlig prosess, og identifiserer du deg i tillegg med verdiene våre – redelighet, forutsigbarhet, handlekraft og respekt – kan du passe godt inn hos oss.

Ramberg Container Transport

Ramberg Container Transport AS etablert

Høsten 2016 ble datterselskapet Ramberg Container Transport AS etablert for å kunne betjene eksisterende og nye kunder innenfor trekking av containere nasjonalt

Våre løsninger er dør-dør mellom alle fremkommelige destinasjon i Norge. Vi bruker bil, bane og/eller båt for å få til de mest kostnadseffektive løsningene for hvert enkelt oppdrag.

Daglig leder og medeier i selskapet er Svein Thore Knutsen
Driftssjef og medeier er Hanne Kjeksli.

jul_barnekreftforeningen

I år har vi valgt å gi vårt bidrag til Barnekreftforeningen. Midlene de samler inn er med på å skape gylne øyeblikk for barn og ungdom med kreft. Det bidrar også til forskning slik at man finner bedre behandlingsmetoder og kommer nærmere målet om at alle barn som er rammet skal overleve.

god-jul-ramberg

Juletrafikk 2017

Vi ønsker våre kunder og samarbeidspartnere en god jul!

Trykk HER for komplett oversikt over juletrafikk 2017 & åpningstider

Produksjon i romjula: Våre terminaler vil være åpne for ekspedering av forhåndsmeldte biler og gods. Ingen faste avganger på linje- og distribusjonsruter. Spesielle behov må avtales separat med våre kjørekontor.

Åpningstider romjul terminaler og kontor 08.00-16.00

snovaer

Generelle forsinkelser i framføring av gods 16.01.18 kl. 08:00

Det vil være forsinkelser på en del Bedriftspakker, Stykk- og Partigods over hele landet. Vennligst ta kontakt med ditt kjørekontor for oppdatert informasjon om framføring.

Trykk HER for værmelding

Årsak: Uvær med mye vind og snø skaper forsinkelser på all transport. Vi beklager ulempene dette medfører våre kunder.