Bilde fra Sandes terminal på taket, hvor man ser solcelle anlegget og blå himmel

Miljø og bærekraft

Rambergs forretningsfilosofi bygger på å lagre, håndtere og transportere varer med minst mulig energibehov og belastning på miljøet. Spesielt gjennom å sammenstille varer til samme destinasjon kjører vi med færre biler og minimerer miljøutslipp.

Ramberg benytter i størst mulig grad fremføring på jernbane der dette er et alternativ til bil, med hensyn til kvalitet og pris. Transport- og logistikkbransjen er kjent for å være papirdrevet, dette jobber vi for å minimere gjennom bruk og utvikling av nye datasystemer. Fraktbrev, plukklister og faktura er nå over på digitale løsninger.

Vårt transportnettverk består av lokale aktører i hele landet som har eget inngående gods til Østlandet. På lik måte blir den ledige kapasiteten hos våre partnere utgående fra Østlandet utnyttet. Vi unngår dermed mye tomkjøring. Transportører som kjører for Ramberg har hovedsakelig biler i de høyeste EURO-klassene. Det er et mål å hele tiden ha materiell som er nyere enn fem år.

Gjennom kvalitetssikret innkjøpsarbeid jobber Ramberg for å benytte miljømerkede produkter til produksjon og forbruksmateriell. Vi skal favorisere kvalitet og lang levetid. Lang levetid på produkter gir høyere utnyttelse av ressurser og er god økonomi. Emballasje gjenbrukes så langt det er mulig.

Ramberg arbeider med å minimere avfall som oppstår gjennom produksjonen. Avfallet som skal gjenvinnes korrekt og på en miljøgunstig måte.

Vi er et Miljøfyrtårn

Som miljøfyrtårnsbedrift er vi del av Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nytt fra 2018 er at norske virksomheter som er sertifiserte som Miljøfyrtårn, kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Bilde av en blid Ramberg ansatt kjørende på en sniletruck mellom lagerreoler