CROSS-DOCKING

Vi har gjennom mange år spesialisert oss på Cross-docking. Dette innebærer at vi mottar forsendelsene fra dine leverandører, forestår lossing og omfordeling/merking på grunnlag av dine ordre og besørger direkte-transport til dine kunder.

Fordeler med cross-docking

CROSS-DOCKING

Vi har gjennom mange år spesialisert oss på Cross-docking. Dette innebærer at vi mottar forsendelsene fra dine leverandører, forestår lossing og omfordeling/merking på grunnlag av dine ordre og besørger direkte-transport til dine kunder.

Fordeler med cross-docking

  • Strømlinjeform din forsyningskjede, fra produksjon til kjøper av varene
  • Produktene blir sendt til dine kunder raskere
  • Reduserer faren for feilsortering og merking ved at vi reduserer håndteringsledd
  • Cross-docking reduserer lagerleie ved å redusere tidsbruken varene blir holdt på lager. Dette kan på sikt også redusere din bedrifts lagringsbehov.
  • Reduserer dine håndteringskostnader

Fra produsenter

Konsolidering Ramberg

Samlet leveranse

Enkelt varemottak