For en strømlinjeformet transport

En skreddersydd transportløsning for retail

Cross-docking er en transportløsning som reduserer transporttiden og fjerner dine kostnader til lagerleie og manuell håndtering. Metoden gjør også at dere i mindre grad behøver ekstra personell eller økt lagerkapasitet i høysesonger.

Bilde av en terminalarbeider sittende på en truck

Ramberg har over 20 års erfaring med distribusjon uten å gå via lager med cross-docking. Vi er spesialister på transport i Norge, men kan også håndtere mottak, omfordeling og videre forsendinger direkte fra utlandet. Ramberg har investert i teknologi som effektiviserer transporten ytterligere og gjør oss i stand til å håndtere mange ordrer – samtidig som du får full oversikt over transporten av dine sendinger.

Bilde av semi lastebil fra Ramberg ryggende inntil porten på terminalen i Sande
Bilde av to Ramberg ansatte på lageret med gule jakker med refleks og Ramberg logo på brystet

Med en god gjennomføring gir denne fraktløsningen lavere utslipp til transport. Alle varer fra ulike leverandører fraktes samlet til samme mottaker – rett og slett færre kjørte kilometer med halv last.

La oss hjelpe deg med å løse dine oppgaver innen transport, lager og logistikk