Sommertrafikk 2024


Sommerferien står for døren og det medfører en betydelig redusering i godsmengde. Vi har tidligere erfart at flere av våre kunder har reduserte åpningstider eller er delvis sommerstengt.

For å kunne planlegge opphenting hos våre kunder i denne perioden ønsker vi en tilbakemelding på om noen av våre kunder har sommerstengt eller har reduserte åpningstider vi må ta hensyn til ved opphenting. Tilbakemelding sendes til kundeservice@ramberg.no

Uke 28 – 31

Fra uke 28 til og med uke 31 tilpasses vår distribusjonskapasitet til lavere godsmengder, dette vil medføre at det må påberegnes ett døgn lenger framføringstid i våre distribusjonstjenester under nevnte periode. Gjelder spesielt trafikksvake destinasjoner og distribusjon utenfor bynære områder.

Åpningstider kundeservice:

Mandag-Fredag 08:00 – 16:00

semitralle