OM RAMBERG

B.H. Ramberg A/S er en totalleverandør av transport, logistikk og lager / 3PL løsninger til næringslivet. Hovedproduktet er landsdekkende fremføring av stykk- og partigods. Selskapet har hovedkontor, terminal og lager i Sande, samt godsterminaler på Langhus, i Trondheim, Stavanger og Bergen.

Firmaet var tidlig ute med tredjeparts logistikk. Dette feltet omfatter varehotell og cross-docking. Ramberg ligger teknologisk svært langt fremme og har ofte vært grensesprengende. Noen kaller oss «Den «lille» smarte logistikkpartneren».

ÅPENHETSLOVEN I B.H.RAMBERG AS

Ramberg presenterer sin årsrapport i samsvar med kravene i Åpenhetsloven. Åpenhetsloven er forankret i styret og bedriftens øvrige ledelse.

Rapportens innhold:

Om bedriften og hvordan Åpenhetsloven er forankret i Ramberg

Aktsomhetsvurdering ovenfor virksomheten, leverandører og forretningspartnere

Risiko hos leverandør og forretningsforbindelser

Detaljer om undersøkelser og oppfølgingstiltak som gjøres.

RAMBERG-GRUPPEN

Ramberg Gruppen AS er eiet av familien Ramberg. B.H. Ramberg var fra etableringen i 1929 et personlig eiet selskap. I 1973 ble selskapet omdannet til AS.  I januar 2005 ble driftsaktivitetene utskilt i et separat selskap, dagens B.H. Ramberg AS, mens selskapet fra 1973 endret navn til B.H. Ramberg Holding AS og senere til Ramberg-Gruppen AS.

Gruppens 50% eierandel i spedisjonsselskapet Leman Norway AS ble solgt til Leman Holding sommeren 2009.

I 2016 ble datterselskapet Ramberg Container Transport AS etablert. Deres hovedvirke er landsdekkende trekking av contianere i Norge.

2021, oppkjøp av logitsikkselskapet Snap Pack AS.

Ramberg-gruppen AS består av følgende tre selskaper:

B.H. Ramberg AS

Transport- og Logistikkselskapet ( 91 % )

B.H. Ramberg Eiendom AS

Eiendomselskapet ( 100 % )

Ramberg Container Transport AS

( 100 % B.H. Ramberg AS )

MÅL OG STRATEGI

Visjon

Vi skal være det mest attraktive av de privateide og landsdekkende stykk- og partigods nettverk i Norge.

Forretningside

Ramberg utvikler konkurransekraftige transport- og logistikkløsninger i det norske markedet basert på kundens behov, gjennom våre meget dyktige og løsningsorienterte medarbeidere.

Produkter

– Landsdekkende frakt av stykk- og partigods
– 3PL med kampanje- og prosjektlogistikk
– Crossdocking / direktefordeling

Struktur

  • Landsdekkene fremføring til hele Norge etter faste ruteplaner, med høy frekvens, track & trace på kollinivå og kvalitetsoppfølging.
  • Virksomheten drives ut fra egne terminaler, og omfatter nettverk i hele Norge.
  • Kundene er vareeiere og speditører
  • Vi er en «B-5 leverandør».  Med det menes at vi skal være mer fleksible med hensyn til godsets utforming, spesialtilpasning og oppfølging, enn de største aktørene i bransjen.
  • Vi er løsningsorienterte og samhandler tett med våre viktigste kunder for å skape optimale løsninger.
  • Vi holder det vi lover. Minst 95% av leveransene skal leveres iht fremføringsplan.
  • Vi holder en høy etisk standard overfor leverandører, kunder og offentlig myndigheter.
  • Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse, er tilgjengelige, positive, motiverte og serviceinnstilte. Bedriften vektlegger god opplæring, inkludering, trivsel, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

HISTORIEN

Selskapet ble grunnlagt av den da 33 år gamle Broder Henry Ramberg som et personlig eiet selskap i 1929. Selskapet baserte i starten sin virksomhet på et forsikringsagentur og shippingrelatert virksomhet ved Drammen Havn. Virksomheter skjøt fart etter 2. verdenskrig og utvidet med egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltransport. I denne perioden ervervet også firmaet frakteskuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad.

Tidlig på 1950-tallet begynte 2. generansjon, Knut Ramberg i selskapet. Han etablerte ”samlastvogner” på jernbane fra Drammen til Bergen, Trondheim, Stavanger, Åndalsnes og Mosjøen. Etter hvert ble også Hallingdal tatt inn i rutenettet. Dette ble forløperen til det som i dag er Rambergs kjernevirksomhet – landsdekkende stykkgods. B.H. Ramberg hadde god vekst og utvikling utover 50 og 60 tallet. Drammens store og varierte industri utgjorde et godt grunnlag for virksomheten. På slutten av 60-tallet begynte industrien i Drammensområdet og skrante og 10 år senere var det meste av den gamle industrien borte.

Ramberg lykkes godt i å omstille virksomheten. På 70-tallet ble det lagt grunnlaget for en betydelig virksomhet knyttet til import av frukt over Drammen havn. Dette ledet til etablering av selskapet Fruktsped, som lenge var landets største fruktspeditør. På landsiden ble det etablert trailer-trafikker på flere europeiske land. Det var også i denne perioden samarbeidet med Leman i Danmark ble innledet. Den landbaserte transporten i Norge utviklet seg kraftig. Som en motvekt til Linjegods ble det etablert en privat sammenslutning, Norske Godslinjer (senere NorCargo > Bring), hvor Ramberg gikk inn som stedlig agent i Drammensområdet.

I 1980 ervervet firmaet deler av eiendommen i Svend Haugs gt. på Holmen i Drammen. Her bygget man, som et av de første firmaer i Norge, opp et moderne varehotell. Fra starten bygget man opp en betydelig virksomhet rundt import og distribusjon av elektriske artikler. Anlegget ble senere utvidet en rekke ganger, senest i 1995, da firmaet samlet hele sin virksomhet i Drammen på et sted, i et av datidens største spedisjonsanlegg i Norge. Firmaet etablerte i 1992 egen avdeling på Alnabru i Oslo med sikte på å tilby sine innlandstjenester i Oslo-markedet. God mottakelse gjorde at man allerede i 1995 måtte utvide anlegget. Fra 1. januar 2002 ble Osloavdelingen fusjonert med Transportsentralens (TS) avdeling Riksgods. Disse virksomheter fremsto frem til 1. mai 2003 som Riksgods AS og var eiet av partene på 50/50-basis. Deretter ble Oslo-virksomheten tilbakeført til Ramberg. 1. januar 2005 flyttet Oslo-virksomheten inn i ny terminal på Skedsmokorset. Som en følge av kraftig utvikling ble det i 2015 etablert terminal på Langhus. Firmaet fortsatte å ekspandere, og åpnet i 2018 egen terminal i Bergen, i 2020 i Stavanger og Trondheim. I 2020 ble driften på henholdsvis Skedsmokorset og Langhus sammenslått. Avdelingene flyttet da inn i Ramberg sin nye storstue på Fugleåsen 5 på Langhus. Høsten 2021 flyttet Drammens avdelingen til nytt og moderne logistikkbygg i Sande i Vestfold. Anlegget følger bedriftens strategi for videre effektivisering og vekst  innen transport og logistikk.

B.H. Ramberg AS gjennom en årrekke bygget opp en betydelig erfaring med internasjonal spedisjon. Etter at man i 2009 solgte ut den internasjonale virksomheten, har erfaringene man opparbeidet vært avgjørende for å kunne tilby et nøytralt driftskonsept for speditører. Dette omfatter full terminaltjeneste med tollager og elektronisk rapportering. Svært mange av de frittstående speditørene i Norge (som ikke selv har eget innenlandsnett),  benytter seg i dag av opplegget. Dette segmentet har vært i kraftig vekst og står nå for en betydelig del av selskapets omsetning.

 

Ramberg har de siste årene hatt en svært god utvikling. Omsetningen i 2020 ble 410 mill,  med driftsresultat på 14 mill. Selskapet hadde i årsskiftet over 100 ansatte.

B.H. Ramberg har i alle år ligget langt fremme på det teknologiske område. Firmaet var det første transportselskapsom tiltrådte EAN-standarden for kolli- og sendingsnummerering. I 2002 tok Ramberg i bruk et fremtidsrettet bookingsystem og la grunnlag for track and trace via Internett. I 2005 anskaffet selskapet sitt første CargoScan anlegg. De siste årene har man satset målbevisst mot å forenkle kundegrensesnittet gjennom digitalisering. Dette blir også en viktig satsning fremover.

Selskapet tilstreber fortsatt vekst med sikte på å ligge i fremste rekke i kampen om kundene og for å kunne tilby sine ansatte og transportører interessante og trygge arbeidsplasser. Ramberg er stadig et familie-selskap, der Ramberg-familien er styrende eier.