Bilde av Rambergs grunnleger

Historien om Ramberg

B.H. Ramberg AS var tidlig ute med tredjepartslogistikk, med varehotell og cross-docking.

Ramberg ligger teknologisk svært langt fremme og har ofte vært grensesprengende. B.H. Ramberg var fra etableringen i 1929 et personlig eiet selskap, eid av familien Ramberg. I 1973 ble selskapet omdannet til AS.

I januar 2005 ble driftsaktivitetene utskilt i et separat selskap, dagens B.H. Ramberg AS, mens selskapet fra 1973 endret navn til B.H. Ramberg Holding AS og senere til Ramberg-Gruppen AS. Gruppens 50 % eierandel i spedisjonsselskapet Leman Norway AS ble solgt til Leman Holding sommeren 2009. I 2016 ble datterselskapet Ramberg Container Transport AS etablert. Deres hovedvirke er landsdekkende trekking av containere i Norge. I 2021 kjøpte B.H. Ramberg AS opp logistikkselskapet Snap Pack AS, spesialisert på 3PL-løsninger for netthandelsbedrifter med behov for gode logistikkløsninger innen B2C-markedet.

I dag er Ramberg en totalleverandør av transport, logistikk- og lager-/3PL-løsninger til næringslivet.

Ramberg-Gruppen består i dag av tre selskaper:

Bilde av ansatt med Ramberg-logo på genser som sitter foran en laptop

Selskapet ble grunnlagt av den da 33 år gamle Broder Henry Ramberg som et personlig eiet selskap i 1929. Selskapet baserte i starten sin virksomhet på et forsikringsagentur og shippingrelatert virksomhet ved Drammen Havn. Virksomheter skjøt fart etter 2. verdenskrig og utvidet med egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltransport. I denne perioden ervervet også firmaet frakteskuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad.

Tidlig på 1950-tallet begynte 2. generasjon, Knut Ramberg, i selskapet. Han etablerte ”samlastvogner” på jernbane fra Drammen til Bergen, Trondheim, Stavanger, Åndalsnes og Mosjøen. Etter hvert ble også Hallingdal tatt inn i rutenettet. Dette ble forløperen til det som i dag er Rambergs kjernevirksomhet – landsdekkende stykkgods. B.H. Ramberg hadde god vekst og utvikling utover 50- og 60-tallet. Drammens store og varierte industri utgjorde et godt grunnlag for virksomheten. På slutten av 60-tallet begynte industrien i Drammensområdet å skrante, og ti år senere var det meste av den gamle industrien borte.

Ramberg lyktes godt i å omstille virksomheten. På 70-tallet ble grunnlaget lagt for en betydelig virksomhet knyttet til import av frukt over Drammen havn. Dette ledet til etablering av selskapet Fruktsped, som lenge var landets største fruktspeditør. På landsiden ble det etablert trailer-trafikker på flere europeiske land. Det var også i denne perioden samarbeidet med Leman i Danmark ble innledet. Den landbaserte transporten i Norge utviklet seg kraftig. Som en motvekt til Linjegods ble det etablert en privat sammenslutning, Norske Godslinjer (senere NorCargo > Bring), hvor Ramberg gikk inn som stedlig agent i Drammensområdet.

I 1980 ervervet firmaet deler av eiendommen i Svend Haugs gate på Holmen i Drammen. Her bygget man, som et av de første firmaer i Norge, opp et moderne varehotell. Fra starten bygget man opp en betydelig virksomhet rundt import og distribusjon av elektriske artikler. Anlegget ble senere utvidet en rekke ganger, senest i 1995, da firmaet samlet hele sin virksomhet i Drammen på et sted, i et av datidens største spedisjonsanlegg i Norge.

Firmaet etablerte i 1992 egen avdeling på Alnabru i Oslo med sikte på å tilby sine innlandstjenester i Oslo-markedet. God mottakelse gjorde at man allerede i 1995 måtte utvide anlegget. Fra 1. januar 2002 ble Osloavdelingen fusjonert med Transportsentralens (TS) avdeling Riksgods. Disse virksomhetene fremsto frem til 1. mai 2003 som Riksgods AS og var eiet 50/50 av partene. Deretter ble Oslo-virksomheten tilbakeført til Ramberg. 1. januar 2005 flyttet Oslo-virksomheten inn i ny terminal på Skedsmokorset.

Som en følge av kraftig utvikling ble det i 2015 etablert terminal på Langhus. Firmaet fortsatte å ekspandere, og åpnet i 2018 egen terminal i Bergen, i 2020 i Stavanger og Trondheim. I 2020 ble driften på henholdsvis Skedsmokorset og Langhus sammenslått. Avdelingene flyttet da inn i Ramberg sin nye storstue på Fugleåsen 5 på Langhus. Høsten 2021 flyttet Drammens avdelingen til nytt og moderne logistikkbygg i Sande i Vestfold. Anlegget følger bedriftens strategi for videre effektivisering og vekst innen transport og logistikk.

B.H. Ramberg AS har gjennom en årrekke bygget opp en betydelig erfaring med internasjonal spedisjon. Etter at man i 2009 solgte ut den internasjonale virksomheten, har erfaringene man opparbeidet seg vært avgjørende for å kunne tilby et nøytralt driftskonsept for speditører. Dette omfatter full terminaltjeneste med tollager og elektronisk rapportering. Svært mange av de frittstående speditørene i Norge (som ikke selv har eget innenlandsnett) benytter seg i dag av opplegget. Dette segmentet har vært i kraftig vekst og står nå for en betydelig del av selskapets omsetning.

Ramberg har de siste årene hatt en svært god utvikling. Omsetningen i 2023 ble 640 MNOK, med driftsresultat på 23 MNOK. Selskapet hadde da over 140 ansatte.

Selskapet tilstreber fortsatt vekst med sikte på å ligge i fremste rekke i kampen om kundene og for å kunne tilby sine ansatte og transportører interessante og trygge arbeidsplasser.