VI ER ET MILJØFYRTÅRN

VI ER ET MILJØFYRTÅRN

Som miljøfyrtårnsbedrift er vi del av Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nytt fra 2018 er at norske virksomheter som er sertifiserte som Miljøfyrtårn, kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

VÅRT MILJØFOKUS I DAG OG MOT FREMTIDEN

Rambergs forretningsfilosofi bygger på å lagre, håndtere og transportere varer med minst mulig energibehov og belastning på miljøet. Spesielt gjennom å sammenstille varer til samme destinasjon kjører vi med færre biler og minimerer miljøutslipp.

Ramberg benytter i størst mulig grad fremføring på jernbane der dette er et alternativ til bil i forhold til kvalitet og pris. Transport og logistikkbransjen er kjent for å være papirdrevet, dette jobber Ramberg for å minimere gjennom bruk og utvikling av nye datasystemer. Fraktbrev, plukklister og faktura har tidligere vært på papir, men er nå over på digitale løsninger.

Vårt transportnettverk består av lokale aktører i hele landet som har eget inngående gods til Østlandet. På lik måte blir den ledige kapasiteten hos våre partnere utgående fra Østlandet utnyttet. Vi unngår dermed i stor utstrekning tomkjøring. Transportører som kjører for Ramberg innehar hovedsakelig biler i de høyeste EURO klassene. Det bestrebes hele tiden å ha materiell som er nyere enn 5 år.

Gjennom kvalitetssikret innkjøpsarbeid jobber Ramberg for å benytte miljømerkede produkter til produksjon og forbruksmateriell. Vi skal favoriserer og kvalitet og lang levetid. Lang levetid på produkter gir høyere utnyttelse av ressurser og er god økonomi. Hvor gjenbruk av emballasje er mulig skal det benyttes.

Ramberg arbeider med å minimere avfall som oppstår igjennom produksjonen. Avfallet som oppstår skal gjenvinnes korrekt og på en miljøgunstig måte.