Bergen

Ramberg flyttet inn i en ny og moderne terminal i Bergen i 2020, sentralt plassert på Fleslandsvegen 70 i Blomsterdalen.

Dette spesialbygde anlegget er optimalisert for transport og cross-docking, med daglige avganger som dekker hele landet. Med 2000 m² plass, 18 porter og en ekstra port for utkjøring på bakkenivå, har vi de nødvendige fasilitetene for effektiv håndtering av gods.

Terminalen har et stort uteareal for spesialgods og mulighet for sidelossing, og terminalens direkte tilknytning til kjørekontor og administrasjon bidrar til en sømløs og effektiv drift.

  • Ny terminal i 2020
  • 2000 m²
  • 18 porter
  • Port bakkenivå
  • Stort uteareal for spesialgods
  • Sidelossingsrampe