PERSONVERNERKLÆRING

Formålet med personvernerklæringen er å gi informasjon om hvordan B.H. Ramberg
AS samler inn og bruker personopplysninger i vår virksomhet. Erklæringen
inneholder blant annet informasjon du har krav på når du oppgir personopplysninger
via nettstedet vårt, e-post, telefon eller på annen måte.

B.H. Ramberg, ved daglig leder Terje Claussen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knytte seg til identifiserbare personer. Dette vil typisk være opplysninger om bestemte personer hos våre bedriftskunder, leverandører eller privatpersoner som mottar forsendelser fra oss.

Hvilke personopplysninger behandler vi om våre kunder og leverandører
B.H. Ramberg AS behandler i all hovedsak personopplysninger om personer hos våre bedriftskunder eller leverandører. I forbindelse med vår kundeportal behandler vi også personopplysninger om privatpersoner. Dette er i hovedsak begrenset til alminnelig kontaktdata og mottak av vareforsendelser.

Personopplysninger som vi normalt behandler er navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer, signatur. Dette er opplysninger vi trenger for å administrere lager- og transporttjenester.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er i all hovedsak basert på avtale, for at vi skal kunne oppfylle vår forpliktelse overfor kunden eller leverandøren.

B.H.Ramberg AS bruker informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. For nærmere informasjon om dette se vår informasjonskapsel-erklæring ramberg.no/personvern/

Våre leverandører
Vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører innen drift og support av IT og web-baserte tjenester, transport, betalingstjenester og regnskap/revisjon. Våre tjenesteleverandører vil som ledd i oppfyllelse av avtalen med oss kunne behandle personopplysninger på våre vegne, men da i samsvar med instrukser og inngått databehandleravtale. Dersom du ønsker mer informasjon om våre leverandører kan behandlingsansvarlig.

B.H. Ramberg AS utleverer ikke opplysningene til andre, med mindre hjemmel i lov pålegger oss utlevering av opplysninger.

Lagring og sikring av personopplysninger
Vi lagrer, registrerer og oppbevarer personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og regnskapslovgivning. Vi gjennomfører til enhver tid nødvendige tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet og sikkerhet for personopplysningene.

Sletting av personopplysninger
B.H. Ramberg AS oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig ut fra de formål som er beskrevet ovenfor.

Vi gjør oppmerksom på at vi vil behandle personopplysninger så lenge vi har rettslig grunnlag for det, som regel på bakgrunn av avtale, samtykke eller hvor annen lovgivning pålegger oss å oppbevare opplysningene.

Dine rettigheter
Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, og kan til enhver tid kreve retting, korrigering eller sletting av opplysningene vi behandler. Dersom behandling av opplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake. Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til daglig leder Terje Claussen, terje.claussen@ramberg.no Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at du kan klage til Datatilsynet dersom du mener vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen.

***
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 30.05.2018