Du er her: Om Ramberg » Rambergs historie

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Rambergs historie

 Historien om B.H. Ramberg


Selskapet ble grunnlagt av den da 33 år gamle Broder Henry Ramberg som et personlig eiet selskap i 1929. Selskapet baserte i starten sin virksomhet på et forsikringsagentur og shippingrelatert virksomhet ved Drammen Havn.

Virksomheter skjøt fart etter 2. verdenskrig og utvidet med egen spedisjonsavdeling som tok seg av fortolling og lokaltransport. I denne perioden ervervet også firmaet frakteskuta MS Alva som gikk i fast rute mellom Drammen og Fredrikstad.

Tidlig på 1950-tallet begynte 2. generansjon, Knut Ramberg i selskapet. Han etablerte ”samlastvogner” på jernbane fra Drammen til Bergen, Trondheim, Stavanger, Åndalsnes og Mosjøen. Etter hvert ble også Hallingdal tatt inn i rutenettet. Dette ble forløperen til det som i dag er Rambergs kjernevirksomhet – landsdekkende stykkgods.

B.H. Ramberg hadde god vekst og utvikling utover 50 og 60 tallet. Drammens store og varierte industri utgjorde et godt grunnlag for virksomheten. På slutten av 60-tallet begynte industrien i Drammensområdet og skrante og 10 år senere var det meste av den gamle industrien borte.

Ramberg lykkes godt i å omstille virksomheten. På 70-tallet ble det lagt grunnlaget for en betydelig virksomhet knyttet til import av frukt over Drammen havn. Dette ledet til etablering av selskapet Fruktsped, som lenge var landets største fruktspeditør. På landsiden ble det etablert trailer-trafikker på flere europeiske land. Det var også i denne perioden samarbeidet med Leman i Danmark ble innledet.

Den landbaserte transporten i Norge utviklet seg kraftig. Som en motvekt til Linjegods ble det etablert en privat sammenslutning, Norske Godslinjer (senere NorCargo > Bring), hvor Ramberg gikk inn som stedlig agent i Drammensområdet.

I 1980 ervervet firmaet deler av eiendommen i Svend Haugs gt. på Holmen i Drammen. Her bygget man, som et av de første firmaer i Norge, opp et moderne varehotell. Fra starten bygget man opp en betydelig virksomhet rundt import og distribusjon av elektriske artikler. Anlegget ble senere utvidet en rekke ganger, senest i 1995, da firmaet samlet hele sin virksomhet i Drammen på et sted, i et av datidens største spedisjonsanlegg i Norge.

Firmaet etablerte i 1992 egen avdeling på Alnabru i Oslo med sikte på å tilby sine innlandstjenester i Oslo-markedet. God mottakelse gjorde at man allerede i 1995 måtte utvide anlegget. Fra 1. januar 2002 ble Osloavdelingen fusjonert med Transportsentralens (TS) avdeling Riksgods. Disse virksomheter fremsto frem til 1. mai 2003 som Riksgods AS og var eiet av partene på 50/50-basis. Deretter ble Oslo-virksomheten tilbakeført til Ramberg. 1. januar 2005 flyttet Oslo-virksomheten inn i ny terminal på Skedsmokorset., Som en følge av kraftig utvikling ble det i 2015 etablert nok en terminal, Langhus-terminalen. 

B.H. Ramberg har siden midten av 70-tallet hatt et meget godt samarbeid med Leman i Danmark. I 1995 ble samarbeidet trappet kraftig opp idet Ramberg overtok alle Leman-representasjoner på Østlandet. I 2002 etablerte partene et joint-venture selskap, Leman Norway AS. Leman Norway AS opptok samtidig aktiviteter innen sjø og luft. Ramberg solgte seg ut av Leman Norway AS i 2009, og har etter dette ikke lenger vært direkte involvert i internasjonal spedisjon..

Gjennom samarbeidet med Leman opparbeidet Ramberg en betydelig kompetanse i det å håndtere utenlands gods. Når selskapet ikke lenger hadde knytninger til en spesiell partner, utviklet man en nøytral «speditør-løsning» som omfatter terminaldrift og innenlandstrasnport.. Dette konseptet har vært i meget sterk vekst de siste årene og står nå for en betydelig del av selskapets omsetning.


Ramberg har de siste årene hatt en svært god utvikling. Omsetningen og resultat har hatt en god utvikling og bedriften nådde i 2015 en omsetning på 216 millioner, med resultat på 7 mill. Selskapet hadde i årsskiftet 70 ansatte.

B.H. Ramberg har tradisjonelt ligget meget langt fremme på det teknologiske område. Firmaet var det første transportselskap i verden som tiltrådte EAN-standarden for gods og sendingsnummerering. I 2002 tok Ramberg i bruk et fremtidsrettet bookingsystem og la grunnlag for track and trace via Internett. I 2005 anskaffet selskapet sitt første CargoScan anlegg. Man jobber mot at hele transportkjeden skal være papirløs. Selskapet har vært toneangivende i det standardiseringsarbeid som har vært utført med sikte på å utvikle en enhetlig standard for bransjen.

Selskapet tilstreber fortsatt vekst med sikte på å ligge i fremste rekke i kampen om kundene og for å kunne tilby sine ansatte og transportører interessante og trygge arbeidsplasser.
Ramberg er stadig et familie-selskap, der Ramberg-familien er styrende eier.


 

Innlogging - Ramberg Online

Her kan du som kunde, leverandør eller ansatt hos B.H. Ramberg logge deg inn for detaljert informasjon.

For innlogging må du ha brukernavn og passord som bestilles her eller ved å ringe vårt kundesenter 32 26 74 40.

Logg inn

Logg inn

SØK

Topp

B.H. Ramberg AS
Svend Haugs gt. 11 | 3013 Drammen
Tlf: 32 26 74 00 | Fax: 32 26 74 10
Avdeling i Oslo
Gneisv. 4 | 2020 Skedsmokorset
Tlf: 32267440 | Fax: 63872140
E-post: ramberg@ramberg.no
Org.nr: 987 655 364

B.H. Ramberg AS © 2008-17 - Innholdsoversikt | Siteman CMS